0938 751 866
0938 149 539

Vietnam English

Visa Nhật Bản

HỒ SƠ XIN VISA LƯU TRÚ NGẮN HẠN VỚI MỤC ĐÍCH THĂM THÂN NHÂN

 1.  Hộ chiếu
 2.  Hình 4.5cm×4.5cm được chụp trong vòng 6 tháng trở lại (1 hình)
 3.  Đơn xin visa phải ghi rõ ngày xin visa và phải có chữ ký giống với chữ ký trong hộ chiếu

 visanhat.jpg

Các hồ sơ liên quan đến người bảo lãnh hoặc người mời tại Nhật Bản

 1. Giấy bão lãnh
 2. Giấy chứng minh thu nhập của người mời(một trong các loại giấy tờ sau)

-Giấy nộp thuế (có ghi rõ thu nhập)

-Tờ khai nộp thuế (phải có dấu đóng của cơ quan thuế Nhật Bản)

-Giấy chứng nhận thu nhập (do cơ quan hành chính của Nhật cấp)


*Nếu người mời không có các hồ sơ nói trên thì có thể nộp bản photo sổ tiết kiệm ngân hàng có ghi rõ quá trình sử dụng tài khoản trong vòng 6 tháng gần nhất.

 1. Giấy cư trú (bản ghi toàn bộ thành viên trong gia đình).

* Trường hợp đương sự xin visa tự chi trả toàn bộ chuyến đi chứng minh được khả năng tài chính thì không cần giấy bảo lãnh. Trường hợp này cần xuất trình hồ sơ sau:

 • Giấy chứng nhận tài khoản ngân hàng người xin visa đứng tên
 • Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan thẩm quyền cấp

            *1 bản mỗi loại (bản gốc)

4.    Giấy lý do mời

 • Giấy này bắt buộc phải có, ngay cả trường hợp không cần giấy bảo lãnh. Phần ghi   người mời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, sau tên phải có dấu đóng.
 • Phải ghi rõ cụ thể tất cả các nơi viếng thăm tại Nhật Bản và nội dung các hoạt động, không được ghi chung chung như “ thăm thân nhân” mà phải ghi rõ quá trình đưa đến việc bảo lãnh, các hoạt động và các nơi viếng thăm.
 • Trong trường hợp không cần giấy bảo lãnh vẫn cần phải có Giấy cư trú. Đối với người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản phải có photo hai mặt Thẻ Cư trú , Giấy cư trú (bản ghi toàn bộ các hạng mục, bản gốc được cấp trong vòng 3 tháng trở lại) và photo hộ chiếu (tất cả các trang gồm trang chi tiết nhân thân, trang đóng dấu xuất nhập cảnh và dấu có liên quan đến việc cho phép lưu trú)


               *1 bản mỗi loại (bản gốc)

 5.     Lưu trú

 • Phải ghi rõ ngày giờ đến Nhật, ngày giờ về, số chuyến bay, sân bay và chương trình hoạt động phải rõ ràng, phải ghi rõ địa chỉ lưu trú (địa chỉ, số điện thoại)
 • Chương trình lưu trú phải ghi rõ từng ngày một, tuy nhiên trường hợp các hoạt động liên tục giống nhau thì ở phần ngày tháng năm có thể ghi: từ ngày... tháng... năm đến ngày.. tháng... năm
 • Hồ sơ chứng minh mục đích nhập cảnh vào Nhật: Chứng minh quan hệ thân thuộc với thân nhân tại Nhật Bản (giấy khai sinh, hôn thú, hộ tịch)

     *1 bản gốc kèm bản copy

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Cloud Travel các bạn nhé

 

 

 

 

 

 

Go Top
 • Chat SkypeMr Lâm
 • Chat SkypeMr Quang
HOTLINE: 0938 751 866  -  0938 149 539